Jdi na obsah Jdi na menu
 


2009 09 18 Ustavující schůze

18. 9. 2009
Ve Chmelné 18.9.2009
 
Zápis z ustanovující schůze Rybářského spolku ve Chmelné
ze dne 18.9.2009, konané v budově obecního úřadu.
 
 

Přítomno (23): Turek František č.p.35, Kučera František č.p.29, Švejda Václav č.p.28,

                           Filip Jaroslav ml. č.p.7, Filip Stanislav č.p.14, Staněk Josef st.č.p.26, Kamarýt 

                           Ladislav st..č.p.34, Filip Pavel č.p.30, Holejšovský Jiří č.p.16, Filip Jiří č.p.20,

                           Filip Miroslav st. č.p.36,Turek Jiří č.p.38, Jankovský Josef č.p.4, Kamarýt

                          Ladislav ml.č.p.34, Turek Michal č.p.38, Kučera Petr č.p.29, Kučera Tomáš

                          č.p.29, Říha Jakub č.p.14, Staněk Josef ml.č.p.26, Krejčí Josef č.p.5,

                           Holejšovský Karel Vlašim, Martínek Karel č.ev.01,Holejšovský Josef č.p.10

 
 

Program: 1. Projednání založení rybářského spolku, který by splnil podmínky občanského

                    sdružení a mohl být řádně zaregistrován u Ministerstva vnitra Č.R,jako občanské

                    sdružení

                2. Zahájení ustanovujícího zasedání a volba přípravného výboru
                3. Projednání návrhu stanov spolku
                4. Přijetí členů spolku
                5. Volba výboru spolku

                6. Stanovení výše členského příspěvku a odměny členům spolku, za práci

                 odvedenou ve prospěch spolku

                7. Diskuse
 
 
Jednání:
 
1. Dnešního dne 18. září 2009 se sešlo v zasedací místnosti Obecního úřadu Chmelná, 23
převážně místních občanů, kteří projevili svobodnou vůli založit zde v naší obci zájmový
spolek rybářů, formou občanského sdružení, a to s oficiálním názvem Rybářský spolek
Chmelná, který by v místních vodách (rybnících) na základě nájemních, či jiných smluv, se
zabýval chovem ryb, ochranou těchto vod, údržbou zmíněných vodních staveb a pod. Za
tímto účelem se rozvinula obsáhlá diskuse, která byla završena hlasováním o tomto záměru s výsledkem 23x ANO, čímž byla vyjádřena a potvrzena svobodná vůle všech přítomných
založit spolek.
 
2. Jelikož v předchozím bodě programu byl schválen záměr přítomných, založit rybářský spolek, předsedající (který byl přítomnými občany pověřen) p. Turek František zahájil
ustanovující zasedání spolku a to volbou přípravného výboru. Do tohoto výboru byl nominováni :Turek František č.p.35, Filip Miroslav č.p.36, Turek Jiří č.p.38, Filip Stanislav č.p.14, Holejšovský Jiří č.p.16. Hlasováním 23 x ANO schváleni.
 
3. Jako další bod programu bylo přistoupeno k obsáhlé rozpravě a diskusi, ze které vyplynuly a byly stanoveny základní podmínky členství, a to stanovy spolku, jeho název a smyl tohoto
sdružení. (viz.samostatná příloha). Rovněž hlasováním 23x ANO byly schváleny.
 
4. Jelikož byly stanoveny základní pravidla činnosti spolku, mohlo být přistoupeno k vytvoření členské základny a přijetí právoplatných členů. Následovně je přijato 22 členů a to jmenovitě:
1 Holejšovský Jiří čp.16
2 Jankovský Pavel č.p.4
3 Kamarýt Ladislav ml. č.p.34
4 Krejčí Josef č.p.5
5 Kučera František č.p.29
6 Kučera Petr č.p.29
7 Kučera Tomáš č.p.29
8 Filip Jaroslav ml. č.p.7
9 Filip Jiří č.p.20
10 Filip Miroslav ml.č.p.36
11 Filip Miroslav st. č.p.36
12 Filip Pavel č.p.30
13 Filip Stanislav č.p.14
14Staněk Josef ml.č.p.26
15Staněk Jan.č.p.26
16Švejda Václav č.p.28, nyní Vlašim
17Turek František č.p.35
18Turek Jiří č.p.38
19Turek Michal č.p.35
20Turek Michal č.p.38
21Holejšovský Karel Vlašim
22Holejšovský Josef č.p.10
23Martínek Karel č.ev.01
 
5. Jelikož vznikla i členská základna, mohlo být přistoupeno k volbě výboru spolku. Byla utvořena návrhová komise ve složení: Filip Jiří č.p.20 a Turek František č.35, kteří navrhli
zatím 2 kandidáty výboru a to na funkci předsedy spolku pana Jiřího Holejšovského č.p.16 a
na funkci hospodáře-pokladníka pana Stanislava Filipa č.p.14. Tento návrh byl jednohlasně přijat. Další funkcionáři spolku budou voleni výborem spolku.
 
6. Po dlouhotrvající rozpravě ohledně smyslu a činnosti spolku, výše členského příspěvku a
odměny členům spolku, za práci odvedenou ve prospěch spolku, členové dospěli k následujícímu závěru:
-členský příspěvek 300,- Kč/rok, členové do 20-ti let věku 100,- Kč/rok
-každá hodina práce pro spolek bude ohodnocena 50,- Kč za odpracovanou hodinu, přičemž
práce při podzimním výlovu nebude proplácena
-prémie k odměně za odprac. hodinu budou závislé na zisku a o jejich výši bude rozhodovat    výbor spolku
-náhrady za používání dopravních prostředků a jiné mechanizace ve prospěch spolku budou
stanoveny zpravidla dohodou, ale o jejich konečné výši rozhodne výbor spolku
-rovněž tak s náhradou za poskytnuté krmení pro spolek, kde se bude preferovat dohoda, ale o
jejich konečné výši rozhodne výbor spolku
-sezónní sportovní rybaření na vodách spolku, jeho podmínky a náhrady za úlovky bude
rozhodovat rovněž výbor spolku.
Hlasování o tomto bodu programu proběhlo již v pozdních nočních hodinách a zúčastnilo se
ho13 členů, s výsledkem 13x ANO.
 
7. Po všeobecné dlouhotrvající diskusi, předsedající pan Turek František a zvolený předseda spolku pan Holejšovský Jiří č.p.16, tuto schůzi ve 23.30 hod. ukončili.
 
 

Zápis provedl člen přípravného výboru Turek Jiří, kontrolovali: předseda spolku Holejšovský Jiří + ověřovatelé zápisu: .............................................................................................................